ဗာရွင္းအသစ္ထြက္ရွိလာၿပီျဖစ္တဲ့ ( Frozen Keyboard ) New Update - 3.4.2 Version 🔥🔥

❗️❗️ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ အေကာင္းဆံုး၊ အျပည့္စံုဆံုး ျမန္မာ Unicode နဲ႔ရိုက္ၾကည့္လိုက္ပါေတာ့❗️❗️

ဒီ Version မွာဘာေတြခ်ိန္းသြားလဲဆိုရင္
👉Unicode မွာ Classic Theme အကုန္ Support ေပးပါျပီ။
👉Typing error မ်ားရွင္းျပီးပါ။ (ဥပမာ - ေမဂ်ာ၊ အိမ္ေပၚ၊မန္ေနဂ်ာ)
👉Unicode ကိုေဇာ္ဂ်ီလက္ကြက္အတိုင္းရိုက္လို႔ရမယ္၊ ျပန္ဖ်က္လို႔ရမယ္ (အလန္းစားပါ)။ ေဇာ္ဂ်ီလက္ကြက္အတိုင္းပါ။

Download လင့္ 👉👉 http://bit.ly/2lPTmkG

စာႂကြင္း - လက္ရွိ ေဇာ္ဂ်ီသုံးလို႔မရေတာ့ဘူးလား ?? 🤔🤔
👍 သုံးလို႔ ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ အျပည့္အဝ support ေပးထားဆဲပါ။ 👍

လက္ကြက္အေဟာင္းမွာ Unicode သံုးလို႔ရမရ ?? 🤔🤔
👍မရပါ။ Unicode သံုးမယ္ဆိုရင္ (Frozen Myanmar) ကိုခ်ိန္းေပးပါ။👍

🤩 Unicode ကိုခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလို႔မရရင္ အားလုံးတူတူနဲ႔ ေျဖးေျဖးခ်င္းေျပာင္းၾကတာေပါ့
🤩

Crd # Frozen

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္