ဗားရွင္းအသစ္ ထြက္ရွိလာၿပီးျဖစ္တဲ့ ေဖ့ဘုတ္ နွင့္ မက္ဆင္ဂ်ာ

ကဲ..🤗
အားလံုးအတြက္ 🤟
Facebook v237.0.0.44.120 Apk နဲ႔ Messenger v231.0.0.25.121 Apk ဗားရွင္းအသစ္ကို Update ျပဳလုပ္နုိင္ေအာင္လို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
အရင္ဗားရွင္းမွာ Security အားနည္းခ်က္ေတြကို အခုဗားရွင္းအသစ္မွာေတာ့ အရင္ကထက္ တိုးျမင့္ထားတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။

ေဖ့ဘုတ္ ဗားရွင္းအသစ္ - http://bit.ly/2lYWjzd

မက္ဆင္ဂ်ာ ဗားရွင္းအသစ္ - http://bit.ly/2k92SyP

#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္