ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာက ဘာသာစကားေတြကို ဘာသာျပန္ၿပီး ေလ့လာႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္

ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳလိုရႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္ဆိုလဲ မမွားပါဘူး ဘာသာစကားေတြကို အလြယ္ကူစြာ ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္ေျပာဆိုခ်င္တဲ့ သဘာစကား iTranslate ေဆာ့ဝဲလ္မွာ ေလ့လာလို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

⬇ေဆာ႔ဝဲလ္ေဒါင္းယူရန္⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္