ကိုယ့္ဘက္ကသာဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္ျပီး တၿခားသူ ဖုန္းေခၚလို႔မရေအာင္ ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲ

မိမိဖုန္းကို ေခၚတဲ့တစ္ဖက္လူဆီမွာ (၁)တတီတီမည္ေအာင္လုပ္ရန္ (၂)စက္ပိတ္ထားပါသည္လုပ္ရန္ (၃)တပ္ဆင္ထားျခင္း မ႐ွိေသးပါ (၄)အားလံုးကိုၿပန္ဖ်က္ရန္ (၅)မွားယြင္းေနပါသည္လုပ္ရန္ (၆)တျခားဖုန္းသို႔ဖုန္းလႊဲရန္ - စတဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးကို တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရံုျဖင့္ အဆင္ေျပမွာၿဖစ္ပါတယ္။ File Size -283.81
KBခန္႔သာရိွပါတယ္။ Androidဖုန္အားလံုးမွာအသံုးၿပဳႏိုင္ပါတယ္။

ိ( ဂိမ္းဝါသနာရွင္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေဆာ့ဝဲပါ )

ကိုယ္ျပဳလုပ္ထားတာေတြကို ျပန္ျဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ##002# ကိုနွိပ္ၿပီး ျပန္ျဖတ္နိုင္ပါတယ္။

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းယူပါ- http://bit.ly/2lHkv9d

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...