လၽွပ္စစ္မီး မီတာခေတြကို အလြယ္တကူ တြက္ခ်က္ႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲ

မိမိအိမ္ (သို႔) အလုပ္ရံုမွာ သံုးတဲ့ မိတာခေတြကို အလြယ္တူ တြက္ခ်က္ႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲေကာင္းေလးပါ။ လိုအပ္ရင္ ေဆာင္ထားလို႔ရေအာင္လို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ဖိုင္ဆိုက္ကလည္း 1mb ေတာင္မျပည့္ပါဘူး...

ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2lOO74q

#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္