ကိုယ္ရဲ႕မ်က္ႏွာနဲ႔ အ႐ုပ္ပံု ျပဳလုပ္နည္း

messenger အသံုးျပဳတဲ့အခါ ကိုယ္ရဲ႕မ်က္ႏွာနဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ျခားအ႐ုပ္ေလးေတြ အသံုးျပဳမယ့္အစား ကိုယ္ရဲ႕မ်က္ႏွာနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အ႐ုပ္ပံုမ်ားစြာ ယူသံုးၿပီးေတာ့ ခင္ရတဲ့သူဆီပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်စ္ရတဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။
ေဆာ့ဝဲလ္ကို စိတ္ဝင္စားရင္ အခုပဲ Link ကေန ေဒါင္းယူႏိုင္ပါတယ္။

⬇ေဆာ႔ဝဲလ္ေဒါင္းယူရန္⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္