ယူနီကုဒ္ေျပာင္းသုံးလိုက္တဲ့အတြက္ ခ်က္ခ်င္းရလာမယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ယူနီကုဒ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အဖြဲ႕အစည္းကလဲ မျဖစ္မေနလိုက္နာရမယ့္ Mandatory Standard အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဌာနမ်ားမွာ အားလုံးတေျပးညီ ေျပာင္းလဲၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႔မွာေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ အေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳၾကေတာ့မွာပါ။ အဲဒီလို ဘာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲရတာလဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေရာ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ၾကဖို႔ လိုအပ္တာလဲ အဲဒါေတြကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ကြန္ပ်ဴတာသုံး ျမန္မာစာ စံစနစ္တစ္ခုတည္း ျဖစ္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္သလဲ မွာ ေရးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ ယူနီကုဒ္ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ့္ေလ့လာမိသမွ် ယူနီကုဒ္အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးမွာ ေရးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအပိုင္းမွာေတာ့ ယူနီကုဒ္ေျပာင္းသုံးလိုက္တဲ့အတြက္ ခ်က္ခ်င္း ရလာမယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ေရးခ်င္ပါတယ္။

(၁) စံစနစ္တစ္ခုကို ျဖစ္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးသား ျဖစ္ျခင္း
ကြၽန္ေတာ္တို႔ အႏွစ္ႏွစ္အလလ လိုအပ္ခ်က္အရ၊ အကန႔္အသတ္ေတြအရ ကြန္ပ်ဴတာသုံး ျမန္မာစာစနစ္ကို ပုံစံမ်ိဳးစုံ အသုံးျပဳခဲ့ၾကရပါတယ္။ တစ္ျခား အဂၤလိပ္စာ စာလုံးေတြေနရာမွာ ျမန္မာစာလုံးေတြ အစားထိုးၿပီး အသုံးျပဳခဲ့ၾကတဲ့ ANSII စနစ္အေပၚ အေျခခံတဲ့ Win Myanmar စနစ္၊ ေနာက္ေတာ့ ယူနီကုဒ္အသင့္မျဖစ္ေသးတဲ့အခ်ိန္ Web ေပၚမွာ သုံးႏိုင္ေအာင္ တီထြင္ခဲ့ၾကတဲ့ ျမေစတီစနစ္၊ ေဇာ္ဂ်ီစနစ္ စသည္ျဖင့္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီစနစ္ေတြက လိုအပ္ခ်က္အရ အဲဒီအျပင္ အကန႔္အသတ္ေတြအရ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၾကတာပါ။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ တိုင္းရင္းသား စာလုံးေတြပါ တစ္ပါတည္း ပါဝင္တဲ့ ယူနီကုဒ္စနစ္ဟာ အသင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ အဲဒီစနစ္ကို ႏိုင္ငံတကာကလဲ စံစနစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္သလို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလဲ မျဖစ္မေန ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရမယ့္ စံစနစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ယူနီကုဒ္ကို ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳလိုက္မယ္ဆိုရင္ စံစနစ္တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေရး လိုအပ္ခ်က္အေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပူေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

(၂) အလိုအေလွ်ာက္ ဘာသာျပန္ေပးႏိုင္ေသာ စနစ္မ်ားအတြက္ ကူညီရာေရာက္ျခင္း
အခုေနာက္ပိုင္း Google တို႔မွာ ျမန္မာလို ႐ိုက္လိုက္မယ္ဆိုရင္ တစ္ျခားဘာသာစကား ဥပမာ – တ႐ုတ္ဘာသာ စကားကို အလိုအေလွ်ာက္ ေျပာင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီစနစ္ေတြဟာ ျမန္မာစာ ယူနီကုဒ္စနစ္အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားတာပါ။ အဲဒီအျပင္ Machine Learning လို႔ေခၚတဲ့ စက္ကို သင္ၾကားေပးျခင္းအားျဖင့္ အလိုအေလွ်ာက္ ဘာသာျပန္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္တဲ့ စနစ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ယူနီကုဒ္ ျမန္မာစာေတြ မ်ားမ်ားရွိေလ သူတို႔ ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ ဘာသာျပန္ႏိုင္ေလ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယူနီကုဒ္ အသုံးျပဳလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အလိုအေလွ်ာက္ ဘာသာျပန္စနစ္ေတြကို ကူညီေပးရာေရာက္ပါတယ္။

(၃) မွန္ကန္တဲ့ ျမန္မာစာစနစ္ကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ျခင္း
လိုအပ္ခ်က္အရ၊ ကန႔္သတ္ခ်က္ေတြအရ ထြက္ေပၚလာတဲ့ စနစ္ေတြမွာ ျမန္မာစာေရးထုံးအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မႈ အားနည္းခ်က္ေတြ အမွားေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ယူနီကုဒ္စနစ္မွာေတာ့ ျမန္မာစာ ေရးထုံးအမွန္အတိုင္း ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ အျပင္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာစာကို သိသလို သင္ပုန္းႀကီးမွာ သင္ခဲ့သလို ကြန္ပ်ဴတာကို သိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယူနီကုဒ္ကို ေျပာင္းသုံးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ မွန္ကန္တဲ့ ျမန္မာစာစနစ္ကို အေထာက္အပံ့ေပး ကူညီရာေရာက္ပါတယ္။

(၄) တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားကိုပါ ေနရာေပးၿပီးသား ျဖစ္ျခင္း
ယူနီကုဒ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ စနစ္ထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသား စာလုံးေတြအတြက္ ေနရာေတြ ပါၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ Pyidaungsu Font ေတြမွာဆိုရင္ တစ္ျခား တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားအတြက္ စာလုံးေတြ ပါၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားေတြကို ဗမာဘာသာစကားနဲ႔ တြဲၿပီး ေရးလို႔ရသြားေစပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ ဗမာဘာသာကေန အျခားတိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ား၊ အျခားတိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားမွ ဗမာဘာသာ စကားစသည္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ဖလွယ္ဖို႔အတြက္လဲ အေထာက္အပံ့ေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

(၅) Developer မ်ားကို ကူညီရာေရာက္ျခင္း
ကြၽန္ေတာ္တို႔ Developer ေတြဆိုတာ ျမန္မာစာစနစ္ကို အသုံးျပဳၿပီး ျမန္မာအတြက္ App ေတြ တည္ေဆာက္ၾကရပါတယ္။ အဲဒီလို တည္ေဆာက္ၾကတဲ့အခါ စနစ္ႏွစ္ခုရွိေနတဲ့အတြက္ စနစ္ႏွစ္ခုစာ အေထာက္အပံ့ေပးၾကရပါတယ္။ အဲဒီလို အေထာက္အပံ့ေပးၾကရတဲ့အတြက္ ႏွစ္ခါ ပင္ပန္းၾကရပါတယ္။ တစ္ခုတည္းရွိတယ္ဆိုရင္ တစ္ခုတည္းအတြက္ပဲ Focus ထား လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ အမ်ားႀကီး သက္သာသြားေစပါတယ္။ တစ္ခုတည္း ျဖစ္သြားတဲ့အခါ ၾကားမွာ Converter ေတြ၊ ေပါင္းကူးေတြ ခံစရာမလိုေတာ့ပဲ ေရးသားႏိုင္တဲ့အတြက္ Productivity အမ်ားႀကီး တိုးတက္ေစပါတယ္။ ျမန္မာစာ အသုံးခ် Program ေတြလဲ အမ်ားႀကီး တီထြင္ဖန္တီးလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၆) စံစနစ္ကူးေျပာင္းေရးမွာ အျခားသူမ်ားအတြက္ ကူညီရာေရာက္ျခင္း
စံစနစ္ကူးေျပာင္းေရးဆိုတာ မျဖစ္မေန ကူးေျပာင္းရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေျပာင္းေျပာင္း၊ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းေတြက ဘယ္ေလာက္ပဲ ေျပာင္းေျပာင္း၊ ျပည္သူေတြလိုက္မေျပာင္းရင္ ထိေရာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေျပာင္းဖို႔ကလဲ လိုအပ္ေနတဲ့အခါ မိမိကိုယ္တိုင္ စတင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ အျခားသူေတြ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရာမွာ ကူညီေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၇) ျမန္မာစာအခ်က္အလက္ဘဏ္မ်ားအတြက္ ကူညီရာေရာက္ျခင္း
အိုင္တီေခတ္ႀကီးမွာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာလဲ ေရွ႕တန္းေရာက္လဲဆိုတာကို တိုင္းတာခ်င္ရင္ သူတို႔ အခ်က္အလက္ေတြ ဘယ္ေလာက္ ပိုင္ဆိုင္သလဲဆိုတာနဲ႔ တိုင္းတာလို႔ရပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဒတာ အခ်က္အလက္ေတြ အမ်ားႀကီး လိုေနပါတယ္။ ဥပမာ – စီးပြားေရးသမား တစ္ေယာက္အတြက္ ေစ်းကြက္ အကဲျဖတ္ရမွာ အခ်က္အလက္ေတြ လိုပါတယ္။ အဲဒီလို အခ်က္အလက္ဘဏ္ေတြ ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ စနစ္တစ္ခုတည္းအေပၚ အေျခခံၿပီး စုစည္းညီၫႊတ္မိၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီလို စုစည္းမိတာေတြကို ေပါင္းစပ္မိၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယူနီကုဒ္ အသုံးျပဳလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ ပထမအဆင့္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။

ဒီေလာက္ဆိုရင္ ယူနီကုဒ္ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းရလာမယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ျမင္ႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ထပ္ျဖည့္ေျပာခ်င္တာေတြရွိရင္လဲ ေျပာေပးသြားၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ေ႐ြ႕ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်။
Credit: Thiha Tech
#ေဆာ့၀ဲလမ္းညႊန္

ယူနီကုဒ်ပြောင်းသုံးလိုက်တဲ့အတွက် ချက်ချင်းရလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ
(Unicode)

ယူနီကုဒ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရစံသတ်မှတ်ချက်များ အဖွဲ့အစည်းကလဲ မဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ့် Mandatory Standard အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရဌာနများမှာ အားလုံးတပြေးညီ ပြောင်းလဲပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်နေ့မှာတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အနေနဲ့ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုကြတော့မှာပါ။ အဲဒီလို ဘာကြောင့် ပြောင်းလဲရတာလဲ ကျွန်တော်တို့ကရော အမျိုးသားရေး တာဝန်တစ်ရပ်အနေနဲ့ ဘာကြောင့် လုပ်ကြဖို့ လိုအပ်တာလဲ အဲဒါတွေကိုတော့ ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာ စံစနစ်တစ်ခုတည်း ဖြစ်ဖို့ ဘာကြောင့် လိုအပ်သလဲ မှာ ရေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအပြင် ယူနီကုဒ်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို ကျွန်တော့်လေ့လာမိသမျှ ယူနီကုဒ်အကြောင်း ဆောင်းပါးမှာ ရေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပိုင်းမှာတော့ ယူနီကုဒ်ပြောင်းသုံးလိုက်တဲ့အတွက် ချက်ချင်း ရလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရေးချင်ပါတယ်။

(၁) စံစနစ်တစ်ခုကို ဖြစ်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးသား ဖြစ်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့ အနှစ်နှစ်အလလ လိုအပ်ချက်အရ၊ အကန့်အသတ်တွေအရ ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ်ကို ပုံစံမျိုးစုံ အသုံးပြုခဲ့ကြရပါတယ်။ တစ်ခြား အင်္ဂလိပ်စာ စာလုံးတွေနေရာမှာ မြန်မာစာလုံးတွေ အစားထိုးပြီး အသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ ANSII စနစ်အပေါ် အခြေခံတဲ့ Win Myanmar စနစ်၊ နောက်တော့ ယူနီကုဒ်အသင့်မဖြစ်သေးတဲ့အချိန် Web ပေါ်မှာ သုံးနိုင်အောင် တီထွင်ခဲ့ကြတဲ့ မြစေတီစနစ်၊ ဇော်ဂျီစနစ် စသည်ဖြင့် အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီစနစ်တွေက လိုအပ်ချက်အရ အဲဒီအပြင် အကန့်အသတ်တွေအရ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြတာပါ။ အခုအချိန်မှာတော့ တိုင်းရင်းသား စာလုံးတွေပါ တစ်ပါတည်း ပါဝင်တဲ့ ယူနီကုဒ်စနစ်ဟာ အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ အဲဒီစနစ်ကို နိုင်ငံတကာကလဲ စံစနစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်သလို၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ မဖြစ်မနေ ပြောင်းလဲအသုံးပြုရမယ့် စံစနစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ယူနီကုဒ်ကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင် စံစနစ်တစ်ခုတည်း ဖြစ်ရေး လိုအပ်ချက်အပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ပူပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။

(၂) အလိုအလျှောက် ဘာသာပြန်ပေးနိုင်သော စနစ်များအတွက် ကူညီရာရောက်ခြင်း
အခုနောက်ပိုင်း Google တို့မှာ မြန်မာလို ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင် တစ်ခြားဘာသာစကား ဥပမာ – တရုတ်ဘာသာ စကားကို အလိုအလျှောက် ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီစနစ်တွေဟာ မြန်မာစာ ယူနီကုဒ်စနစ်အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး တည်ဆောက်ထားတာပါ။ အဲဒီအပြင် Machine Learning လို့ခေါ်တဲ့ စက်ကို သင်ကြားပေးခြင်းအားဖြင့် အလိုအလျှောက် ဘာသာပြန်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်တဲ့ စနစ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ယူနီကုဒ် မြန်မာစာတွေ များများရှိလေ သူတို့ ပိုပြီး ကောင်းမွန်စွာ ဘာသာပြန်နိုင်လေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ ယူနီကုဒ် အသုံးပြုလိုက်ခြင်းအားဖြင့် အလိုအလျှောက် ဘာသာပြန်စနစ်တွေကို ကူညီပေးရာရောက်ပါတယ်။

(၃) မှန်ကန်တဲ့ မြန်မာစာစနစ်ကို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ခြင်း
လိုအပ်ချက်အရ၊ ကန့်သတ်ချက်တွေအရ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ စနစ်တွေမှာ မြန်မာစာရေးထုံးအတွက် မှန်ကန်တဲ့ အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မှု အားနည်းချက်တွေ အမှားတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ယူနီကုဒ်စနစ်မှာတော့ မြန်မာစာ ရေးထုံးအမှန်အတိုင်း ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် အပြင်မှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာစာကို သိသလို သင်ပုန်းကြီးမှာ သင်ခဲ့သလို ကွန်ပျူတာကို သိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ်ကို ပြောင်းသုံးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် မှန်ကန်တဲ့ မြန်မာစာစနစ်ကို အထောက်အပံ့ပေး ကူညီရာရောက်ပါတယ်။

(၄) တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားများကိုပါ နေရာပေးပြီးသား ဖြစ်ခြင်း
ယူနီကုဒ် စံသတ်မှတ်ချက် စနစ်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား စာလုံးတွေအတွက် နေရာတွေ ပါပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ Pyidaungsu Font တွေမှာဆိုရင် တစ်ခြား တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားများအတွက် စာလုံးတွေ ပါပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေကို ဗမာဘာသာစကားနဲ့ တွဲပြီး ရေးလို့ရသွားစေပါတယ်။ အဲဒီအပြင် ဗမာဘာသာကနေ အခြားတိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားများ၊ အခြားတိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားများမှ ဗမာဘာသာ စကားစသည်ဖြင့် ဘာသာပြန်ဖလှယ်ဖို့အတွက်လဲ အထောက်အပံ့တွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။

(၅) Developer များကို ကူညီရာရောက်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့ Developer တွေဆိုတာ မြန်မာစာစနစ်ကို အသုံးပြုပြီး မြန်မာအတွက် App တွေ တည်ဆောက်ကြရပါတယ်။ အဲဒီလို တည်ဆောက်ကြတဲ့အခါ စနစ်နှစ်ခုရှိနေတဲ့အတွက် စနစ်နှစ်ခုစာ အထောက်အပံ့ပေးကြရပါတယ်။ အဲဒီလို အထောက်အပံ့ပေးကြရတဲ့အတွက် နှစ်ခါ ပင်ပန်းကြရပါတယ်။ တစ်ခုတည်းရှိတယ်ဆိုရင် တစ်ခုတည်းအတွက်ပဲ Focus ထား လုပ်ဆောင်ကြရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့အတွက် အများကြီး သက်သာသွားစေပါတယ်။ တစ်ခုတည်း ဖြစ်သွားတဲ့အခါ ကြားမှာ Converter တွေ၊ ပေါင်းကူးတွေ ခံစရာမလိုတော့ပဲ ရေးသားနိုင်တဲ့အတွက် Productivity အများကြီး တိုးတက်စေပါတယ်။ မြန်မာစာ အသုံးချ Program တွေလဲ အများကြီး တီထွင်ဖန်တီးလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

(၆) စံစနစ်ကူးပြောင်းရေးမှာ အခြားသူများအတွက် ကူညီရာရောက်ခြင်း
စံစနစ်ကူးပြောင်းရေးဆိုတာ မဖြစ်မနေ ကူးပြောင်းရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီ ဘယ်လောက်ပဲ ပြောင်းပြောင်း၊ ကြားခံအဖွဲ့အစည်းတွေက ဘယ်လောက်ပဲ ပြောင်းပြောင်း၊ ပြည်သူတွေလိုက်မပြောင်းရင် ထိရောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြောင်းဖို့ကလဲ လိုအပ်နေတဲ့အခါ မိမိကိုယ်တိုင် စတင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် အခြားသူတွေ အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ရာမှာ ကူညီပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

(၇) မြန်မာစာအချက်အလက်ဘဏ်များအတွက် ကူညီရာရောက်ခြင်း
အိုင်တီခေတ်ကြီးမှာ နိုင်ငံတစ်ခု ဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲ ရှေ့တန်းရောက်လဲဆိုတာကို တိုင်းတာချင်ရင် သူတို့ အချက်အလက်တွေ ဘယ်လောက် ပိုင်ဆိုင်သလဲဆိုတာနဲ့ တိုင်းတာလို့ရပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒေတာ အချက်အလက်တွေ အများကြီး လိုနေပါတယ်။ ဥပမာ – စီးပွားရေးသမား တစ်ယောက်အတွက် စျေးကွက် အကဲဖြတ်ရမှာ အချက်အလက်တွေ လိုပါတယ်။ အဲဒီလို အချက်အလက်ဘဏ်တွေ ဖြစ်လာဖို့အတွက် စနစ်တစ်ခုတည်းအပေါ် အခြေခံပြီး စုစည်းညီညွှတ်မိကြဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီလို စုစည်းမိတာတွေကို ပေါင်းစပ်မိကြဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ယူနီကုဒ် အသုံးပြုလိုက်ခြင်းအားဖြင့် အဲဒီလိုအပ်ချက် ပထမအဆင့်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရာ ရောက်ပါတယ်။

ဒီလောက်ဆိုရင် ယူနီကုဒ်ပြောင်းလဲ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ချက်ချင်းရလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေကို မြင်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ထပ်ဖြည့်ပြောချင်တာတွေရှိရင်လဲ ပြောပေးသွားကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြိုင်တူတွန်းလျှင်ရွေ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
Credit: Thiha Tech
#ဆော့ဝဲလမ်းညွှန်