အခုမနက္ခင္းမွ ဗားရွင္းအသစ္ ထြက္ရွိလာတဲ့ ေဖ့ဘုတ္

Facebook မွာ cole app လို႔ေပၚၿပီး သံုးမရေတာ့ပဲ ျပန္ထြက္ၿပီး ျပန္ဝင္ေနရသူမ်ားအတြက္ အသစ္ထြက္ Facebook v238.0.0.41.106 Apk ဗားရွင္းအသစ္ကို Update ျပဳလုပ္နုိင္ေအာင္လို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အခုဗာရွင္းအသစ္မွာေတာ့ အဒီလိုျပႆနာေတြ လံုးဝမရွိေတာ့ပါဘူး စိတ္ခ်စြာအသံုးျပဳနိဳင္ပါၿပီ။

ေဖ့ဘုတ္ ဗားရွင္းအသစ္ - http://bit.ly/2kMVrgX

#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္