စာလံုး အလွေလးေတြကို ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္နည္း

စာေတြ ကဗ်ာေတြ ေရးတဲ့အခါ စာလံုးဒီဇိုင္ေတြ ကာလာေတြနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
စိတ္တိုင္က်ျဖစ္ေစမယ္ စာလံုးေလးေတြကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
ကိုယ္ရဲ႕ပံုေတြလဲ စာသားလန္းလန္းေတြနဲ႔အတူ ထည့္ထားခ်င္ရင္
TextArt ေဆာ့ဝဲလ္နဲ႔ အသံုးျပဳလိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

⬇ေဆာ႔ဝဲလ္ေဒါင္းယူရန္⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္