ဗားရွင္းအသစ္ ထြက္ရွိလာၿပီးျဖစ္တဲ့ Bagan Myanmar Keyboard v12.1 Apk

ပုဂံကီးဘုတ္ အသံုးျပဳသူမ်ားတြက္ မေန႔တုန္းကပဲ အသစ္ထြက္ရွိထားတဲ့ ပုဂံကီးဘုတ္ ဗားရွင္းအသစ္မွာ ေဇာ္ဂ်ီ ၊ Unicode နွစ္မ်ဳိးစလံုးကို အသံုးျပဳလို႔ရေနၿပီေနာ္...
ေအာက္တိုဘာလကေနစၿပီး Unicode ကိုပဲ အသံုးျပဳရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ Unicode ကို အသားက်ေအာင္ အခုထဲက Unicode ကို ေျပာင္းထားၾကဖို႔ အၾကံျပဳလိုက္ပါတယ္။

ပုဂံကီးဘုတ္ ဗားရွင္းအသစ္ - http://bit.ly/2mde1PJ

#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္