အခ်ိန္တိုတိုေလးအတြင္းမွာ အဂၤလိပ္စာေျပာကို တိုးတတ္လာေအာင္ သင္ၾကားေပးမယ့္ App

သင့္ရဲ႕ အဂၤလိပ္ 4 kills တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္
ဒီ app ကို ေဆာင္ထားလိုက္ပါ...
စကားေျပာခန္ေပါင္း ၇၅ ခုေက်ာ္
စကားေျပာ Phrases ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္
စကားေျပာ Patterns 100 ေက်ာ္
အဂၤလိပ္ အီဒီယံ အဂၤလိပ္ Phrasal Verbs English Books English Stories (ပံုျပင္)
အစရွိတဲ့..အလြန္းေကာင္းမြန္တဲ့ သခၤ်န္စာေလးေတြ မ်ားကို
တစ္ေနရာထဲမွာ ေလ့လာနိုင္တာေၾကာင့္ အခ်ိန္တိုတိုေလးအတြင္းမွာ
သင့္ရဲ႔အဂၤလိပ္ 4 kills တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။

ေဆာ့၀ဲကို ဒီမွာေဒါင္းယူပါ - http://bit.ly/2m2FTWu

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
#ေဆာ့၀ဲလမ္းညႊန္