စာေမးပြဲလည္းနီးၿပီဆိုေတာ့ OQ ေတြၾကည့္ခ်င္တဲ့ ေက်ာင္း သား/သူ မ်ားအတြက္

စာေမးပြဲလည္းနီးၿပီဆိုေတာ့ OQ ေတြၾကည့္ခ်င္တဲ့ ေက်ာင္း သား/သူ မ်ားအတြက္ UCSYOQ update ရေနပါၿပီ😍😍 2014 ကေန 2018 ထိ second term ၅ႏွစ္စာ ေမးခြန္းေတြကို တစ္ေနရာတည္းမွာ ၾကည့္လို႔ရတယ္ေနာ္ 😊😊 သူငယ္ခ်င္းေတြအခ်င္းခ်င္း စာေမးခ်င္ရင္လည္း UCSYOQ Q/A section ကေန တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္
ေက်ာင္းသားေတြအခ်င္းခ်င္းေမးလို႔ရေနပါၿပီ။

ေဆာ့ဝဲကိုေတာ့ဒီမွာေဒါင္းပါ- http://bit.ly/2Z1bvtJ
အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...