ျမန္မာမ်ားအတြက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ဓမၼတရားေတာ္မ်ားကို MP3 အျဖစ္နာယူႏိုင္မယ့္ ေဆာ့ဝဲလ္

ဒီ App ကို အင္တာနက္ကြန္န႐ွင္ရ႐ွိႏိုင္တဲ့ ဘယ္ေနရာေဒသမဆို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေဟာေျပာထားေသာတရာေတာ္မ်ားကို MP3 အျဖစ္နာဆင္း နာယူႏိုင္မွာပါ။
တရားေတာ္မ်ားအျပင္ ဓမၼပို႔ခ်ခ်က္မ်ား ဓမၼစာအုပ္မ်ား ဘုရား႐ွိခိုးဂါထာမ်ားကိုလည္း တစ္ေနရာထဲမွာအစံုအလင္ နားဆင္ ေလ့လာ ဖတ္႐ႈႏိုင္မွာပါ။

⬇ ေဆာ့ဝဲလ္အားေဒါင္းရန္ ⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္