ျမန္မာကေန နိုင္ငံျခားစကားေတြ ဘာသာျပန္ဖို႔ Google Translate ထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္

ဒီေဆာ့ဝဲက Google Translate လို ျမန္မာကေန နိုင္ငံျခားစကားေတြ ဘာသာျပန္ေပးနိုင္ၿပီး
ဒီေဆာ့ဝဲရဲ႕ Google Translate ထက္ ပိုေကာင္းတဲ့အခ်က္က ျမန္မာစကားကို အတိအက်မွန္ေအာင္ ဘာသာျပန္ေပးနိုင္တာျဖစ္ပါတယ္ ဥပမာ- အဂၤလိပ္ကေန ျမန္မာစာ/ ျမန္မာကေန အဂၤလိပ္ ကို ဘာသာျပန္မလား? အတိအက်မွန္ေအာင္ ဘာသာျပန္ေပးနိုင္သလ္ုိ ဒီထပ္ပိုေကာင္းတဲ့ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ အသံႏွင့္ ဘာသာျပန္ခိုင္းလို႔ရတဲ့စနစ္ပါဝင္လာၿပီး ကိုယ္ဘာသာျပန္ေစခ်င္တာကို ျမန္မာစကားနဲ႕ ေျပာလိုက္ရင္ အဂၤလိပ္စကားကို ဘာသာျပန္ေပးမွာပါ။ ဒီေဆာ့ဝဲထဲမွာ ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္အျပင္ တျခား ဘာသာစကားေတြ အမ်ားႀကီးကိုလည္း အတိအက်မွန္ေအာင္ ဘာသာျပန္ေပးနိုင္တာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စကားကိုနွင့္အျခားဘာသာစကားေလ့လာေနတဲ့သူမ်ားအတြက္ တကယ္ကိုတန္ဖိုးရွိပါတယ္ အသံုးျပဳပံုမ်ားကိုလည္ ပံုျပေလးေတြနဲ႔အတူ အေသးစိတ္ရွင္းျပထားပါတယ္။

အခုေဆာ့ဝဲေလးက မိတ္ေဆြေတာ္ေတာ္မ်ားနွစ္ၾကတဲ့ေဆာ့ဝဲျဖစ္ၿပီး လူတိုင္းနီးပါးအသံုးျပဳၾကပါတယ္ မရွိေသးသူမ်ားကေတာ့ ေအာင့္လင့္မွာေဒါင္းယူေပးပါ။

ေဆာ့ဝဲကိုဒီမွာေဒါင္းယူပါ- http://bit.ly/2YMDzoj

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္