မိမိ Facebook ေကာင့္ရဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုတျခားသူမျမင္ေအာင္ တစ္ေနရာထဲမွာပိတ္နည္း

Facebook မွာအေရးၾကီးတဲ့ Gmail, Phone number, birthday, ေနရပ္လိပ္စာ, အစ႐ွိတဲ့အရာမ်ားကို တစ္ေနရာထဲကေန Only me လုပ္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေလးကိုမ်ွေဝေပးလိုက္ပါတယ္။
စိတ္ဝင္စားသူမ်ားေလ့လာလာႏိုင္ဖို႔အတြက္ပံုေလးေတြနဲ့ ေသခ်ာ႐ွင္းျပေပးထားပါတယ္။
အေသးစိတ္ကိုတစ္ပံုျခင္းဆီဝင္ေရာက္ေလ့လာလာႏိုင္ပါတယ္။

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္