ဖုန္းေနရာထားမွားရင္ ေလခြၽန္သံနဲ႔ ျပန္႐ွာႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္

တစ္ခါတစ္ေလးက်ရင္ ဖုန္းေနရာထားမွားတာ ျဖစ္ေလး႐ွိပါတယ္။ အခုေခတ္မွာ ဖုန္းအနားမွာ မ႐ွိတာနဲ႔ ကေယာင္ကတမ္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဖုန္းေနရာထားမွားရင္ အလြယ္တစ္ကူ ေလခြၽန္အသံ ျပန္႐ွာခ်င္ရင္ Find My Phoen Whistle ေဆာ့ဝဲ ျပန္႐ွာႏိုင္ပါတယ္။

⬇ ေဆာ့ဝဲလ္အားေဒါင္းရန္ ⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္