တြဲ႐ိုက္ထားတဲ့ ပံုေတြကို တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာ ေျပာင္းခ်ိန္းနည္း

ဓာတ္ပံုတြဲ႐ိုက္တဲ့အခါက်ရင္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာေျပာင္းခ်ိန္းၿပီး လုပ္ယူႏိုင္ပါတယ္။
ခင္ရတဲ့သူပဲ ခ်စ္ရတဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္ အေပ်ာ္သေဘာအေနနဲ႔ တြဲရိုက္ထားတဲ့ ပံုေတြကို ႐ုပ္ရည္ေျပာင္းခ်ိန္းၿပီးေတာ့ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္ျဖစ္ပါတယ္။

⬇ ေဆာ့ဝဲလ္အားေဒါင္းရန္ ⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္