ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ ေဒသမ်ား၌႐ွိေသာ က်ဴ႐ွင္ ၊ သင္တန္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္မယ့္ေဆာ့ဝဲလ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိေဒသမ်ား၌႐ွိေသာ က်ဴ႐ွင္မ်ား သင္တန္းမ်ား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဘာသာစကားသင္တန္း အစ႐ွိေသာသင္တန္းမ်ားကို တစ္ေနရာထဲကေနအစံုအလက္ေလ့လာႏိုင္မယ့္ေဆာ့ဝဲေလးကိုအ်ွေဝေပးလိုက္ပါတယ္။
ကိုယ္တပ္ေရာက္လိုတဲ့ သင္တန္းကိုေတြ႔ရင္လည္းေစ်းႏႈန္းကိုတကူတကေမးစရာမလိုဘဲ တခါထဲေဖာ္ျပေပးထားမွာပါ။

⬇ ေဆာ႔ဝဲလ္ေဒါင္းယူရန္⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္