ကိုယ္ရဲ႕႐ုပ္ရည္ကို ကာတြန္းပံုအျဖစ္ ျပဳလုပ္နည္း

messenger အသံုးျပဳတဲ့အခါ အ႐ုပ္ေလးေတြအသံုးျပဳရတာ ႐ိုးသြားရင္ ကိုယ္ရဲ႕႐ုပ္ရည္နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ကာတြန္းပံုေလးကို ယူသံုးႏိုင္ပါတယ္။
ကိုယ္႐ုပ္ရည္နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ကာတြန္းပံုက တစ္ပံုထဲ မဟုတ္ပဲနဲ႔ ကိုယ္စိတ္တိုင္က်ျဖစ္ေစတဲ့ ပံု ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။
အေပ်ာ္သေဘာအေနနဲ႔ ကိုယ္ရဲ႕ ႐ုပ္ရည္နဲ႔ ကာတြန္းပံု ျပဳလုပ္ခ်င္ရင္ Mirror ေဆာ့ဝဲနဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

⬇ ေဆာ့ဝဲလ္အားေဒါင္းရန္ ⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္