ကိုယ္ရဲ႕ရုပ္ရည္ပံုကို ကာတြန္းပံုအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္

အေပ်ာ္သေဘာအေနနဲ႔ ကိုယ္ရဲ႕႐ုပ္ရည္ပံုကို ကာတြန္းပံုျဖစ္ေအာင္
ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ေဆာ့ဝဲလ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္ရဲ႕႐ုပ္ပံုက ကာတြန္းတစ္ပံုထဲ မဟုတ္ပဲနဲ႔ ကိုယ္႐ုပ္ရည္ကားတြန္းပုံ အမ်ားႀကီးျပဳလုပ္ေပးၿပီးေတာ့ ကိုယ္
စိတ္တိုင္းက်ပံုကို ေရြးယူႏိုင္ပါတယ္။
message သံုးတဲ့အခါ သူငယ္ခ်င္ေတြကို ကိုယ္ရဲ႕ကာတြန္း႐ုပ္ပံုနဲ႔ ပို႔ၿပီး လန္းႏိုင္ပါတယ္။

⬇ ေဆာ့ဝဲအားေဒါင္းရန္ ⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္