အလုပ္အကိုင္ေတြကို အလြယ္တကူရွာေဖြလို႔ရမယ့္ စီးပြားေရးလမ္းၫႊန္ေဆာ့ဝဲ

အိမ္မွာေနရတာေတြျပင္းလို႔ အလုပ္လုပ္လိုသူမ်ား၊ ေက်ာင္းတစ္ဖတ္နဲ႔အလုပ္လုပ္ခ်င္သူမ်ား၊ အလုပ္ရွာေဖြရတာအခတ္ခဲျဖစ္သူမ်ားအတြက္ ဒီေဆာ့ဝဲေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အခုေဆာ့ဝဲေလးနဲ႔ ျမန္မာျပည္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာကို လြယ္ကူစြာျဖင့္ ရွာေဖြနိုင္ၿပီး မိမိသူငယ္ခ်င္း (သို႔) တျခားတဦးတေယာက္က အလုပ္ကိစၥေတြေမးလာမယ္ အလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္ေျပာလာခဲ့ရင္ ဒီေဆာ့ဝဲေလးျဖစ့္ကူညီနိုင္မွာျဖစ္လို႔ မရွိမျဖစ္ကို ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းယူေပးပါ- http://bit.ly/30b0tDb

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္