ဖုန္းကို ကြန္ပ်ဴတာဒီဇိုင္းပံုစံ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္

Computer Launcher ေဆာ့ဝဲလ္
ဖုန္းကို ကြန္ပ်ဴတာ WD 10 ပံုစံမ်ိဳးသံုးခ်င္တ့ဲ သူေတြအတြက္ အမိုက္စား ေဆာ့ဝဲလ္ေလး မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။
လက္ရွဖုန္းဒီဇိုင္း အသံုးျပဳတာ ႐ိုးသြားရင္ အခုဒီဇိုင္းေျပာင္းသံုးႏိုင္ပါတယ္။
အဆင္ေျပပါေစ။

⬇ ေဆာ့ဝဲအားေဒါင္းရန္ ⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္