အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္ေဆာ႔ဝဲ....

အင္တာနက္မလိုပဲ Offline အသုံးျပဳႏုိင္မယ့္ ေဆာ့ဝဲေလးပါ။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ျမန္မာဘာသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အေပၚ အေျခခံကာ ဖန္တီးထားတာျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရေပါင္း
၂၁,ဝဝဝ ရဲ႕ ျမန္မာအဓိပၸာယ္ေတြကို ရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏုိင္တဲ့အျပင္ သ႐ုပ္ျပပုံေတြ၊ ေ၀ါဟာရရဲ႕ synonym စကားလုံးေတြကို
လည္း ၾကည့္႐ႈႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး ေ၀ါဟာရရဲ႕ အသံထြက္ကိုလည္း နားေထာင္ႏုိင္တာေၾကာင့္ အသံုးျပဳလိုသူမ်ားေဆာင္ထားနိုင္ပါၿပီး ။ နမူနာဗီြဒီယ္ုိေလးကိုလည္ Comment မွာ ျပေပးထားပါတယ္....

ေဆာ့ဝဲကိုဒီမွာေဒါင္းပါ- http://bit.ly/2GtjCsD

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္