လယ္၊ ေျမ၊ ဧက ေတြကို ျမန္မာမူျဖင့္လြယ္ကူစြာတိုင္းတာနိုင္တဲ့ေဆာ့ဝဲ

ဖုန္းနဲ႔လယ္၊ ေျမ၊ ဧက အက်ယ္၀န္း တိုင္းတာလိုသူေတြ အတြက္ တိုင္းတာလို႔ရတဲ့ေဆာ့ဝဲေလးကိုမွ်၀လိုက္ပါတယ္။ျမန္မာစာနဲ႔အသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး တိုင္းတာနည္းအေသးစိတ္ကိုေတာ့ Comment မွာ ဗီြဒီယိုေလးျပထားပါတယ္။

ေဆာ့ဝဲကိုေတာ့ ဒီမွာေဒါင္းပါ- http://bit.ly/2XC6oTT

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္