ဖုန္းေဘးဆြဲ ဒီဇိုင္း ထည့္ခ်င္သူအတြက္ VM Swipe ေဆာ့ဝဲလ္

ဖုန္းအသံုးျပဳတဲ့အခါ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။
ဖုန္းေဘးဆြဲ ဒီဇိုင္းထဲမွာ အသံုးဝင္တဲ့ေဆာ့ဝဲလ္ေတြ ထည့္ထားၿပီးေတာ့ လိုအပ္လာတဲ့အခါ အလြယ္တစ္ကူ ႐ွာစရာမလိုပဲ ဖုန္းေဘးဆြဲ ဒီဇိုင္းကေန ႐ွာႏိုင္ပါတယ္။
VM Swipe ေဆာ့ဝဲလ္နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

⬇ ေဆာ့ဝဲအားေဒါင္းရန္ ⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္