ဖုန္းကို ဗီဒီယိုျပန္႐ိုက္ႏိုင္တဲ့ V Recorder ေဆာ့ဝလ္

ဖုန္းအသံုးတဲ့အခါ အမွတ္တရျဖစ္ေအာင္ ဗီဒီယိုေလးနဲ႔
ျပန္႐ိုက္ထားခ်င္းသူေတြအတြက္ V Recorder ေဆာ့ဝဲလ္ေလးနဲ႔ ႐ိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ဂိမ္းေဆာ့ေနရင္ 
မမွတ္တရသိမ္ထားခ်င္ရင္လဲ ဗီဒီယို႐ိုက္ႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္ေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

⬇ ေဆာ့ဝဲအားေဒါင္းရန္ ⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္