လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈအလိုက္ က်သင့္ေငြကို တစ္ unit ခ်င္း အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္ေပးမယ့္ ေဆာ႔ဝဲ

ဒီေဆာ့ဝဲဟာ အိမ္သံုး (Home) နဲ႔ အျခား (Other) ဆိုၿပီး ခြဲျခား တြက္ခ်က္ေပးႏိုင္တာေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားသူ အသံုးလိုသူမ်ားေဆာင္ထားနိုင္ပါၿပီ။

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းယူပါ- http://bit.ly/2X9MG2F

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္