ဖုန္းအေနာက္ခံ ကာလာ ႏွစ္ေရာက္ဆက္ Tint ေဆာ့ဝဲလ္

ဖုန္းအေနာက္ခံ ကာလာကို တစ္ေနတစ္ျခား အျမင္မ႐ိုးေအာင္ ကိုယ္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မယ့္ ကာလာေတြ လုပ္ယူၿပီးေတာ့ ေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ Tint ေဆာ့ဝဲလ္ကို စိတ္ဝင္စာရင္ ေအာင္မွာပါတဲ့ Link ကေန ေဒါင္းယူႏိုင္ပါတယ္။

⬇ ေဆာ့ဝဲအားေဒါင္းရန္ ⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္