မိမိ Post ေအာက္မွာ တစ္ျခားသူ Comment ေပးလို႔မရေအာင္ ပိတ္​နည္​း

Comment ပိတ္နည္း သိခ်င္သူမ်ားအတြက္ ဒီနည္းေလးအတိုင္း သူငယ္ခ်င္း မဟုတ္တဲ့ သူေတြကို Comment ပိတ္ထားႏိုင္ပါတယ္။
သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ထားတ့ဲသူေတြေတာ့ Comment ေပးလို ့ရေနမွာပါ။
Friend မဟုတ္တ့ဲသူေတြ ကိုယ့္ကို ေပါက္ကရ မေျပာရေအာင္ ပိတ္ထားလိုက္ပါ။

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့၀ဲလမ္းညႊန္