ညအေမွာင္ထဲမွာ ဖုန္းအသံုးျပဳသူေတြအတြက္ Night Mode ေဆာ့ဝဲလ္

ညအေမွာင္ထဲမွာ ဖုန္းအသံုးျပဳတဲ့အခါ ဖုန္းရဲအလင္းေရာင္ကို ေလ်ာ့ႏိုင္တစ္ေလာက္ ေလ်ာ့ေပးပါ။
ဖုန္းအသံုးျပဳတဲ့အခါ အလင္းမ်ားရင္ မ်က္လံုးကို ထိခိုက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ဖုန္းအလင္းကို ေလ်ာ့ေပးႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

⬇ ေဆာ့ဝဲအားေဒါင္းရန္ ⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္