ကီးဘုတ္ဒီဇိုင္းေတြ ကီးဘုတ္အေနာက္ခံပံုေတြနဲ႔ ထည့္လ႔ိုရႏိုင္တဲ့ Kkeyboard ေဆာ့ဝဲလ္

ကီးဘုတ္အေနာက္ခံပံု ထည့္ခ်င္သူေတြအတြက္ 
ကီးဘုတ္အေနာက္ပံုလန္းလန္း ထည့္ခ်င္ရင္ Kkeyboard ေဆာ့ဝဲလ္နဲ႔ ထည့္ႏိုင္ပါတယ္။
ေဆာ့ဝဲလ္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရင္လဲ ေအာက္မွာပါတဲ့ Link ကေန ေဒါင္းယူႏိုင္ပါတယ္။အဆင္ေျပပါေစ။

⬇ ေဆာ့ဝဲအားေဒါင္းရန္ ⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္