အသစ္ထြက္ရွိလာတဲ့ Frozen Keybord (Version 3.3.9 )

ေျပာင္းလည္မႈေတြနဲ႔အတူ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားတဲ့ New Version မွာ- အထူးျခားဆံုုးက Android 10 အထိ support ေပးတဲ့ emoji ေတြအကုုန္ပါလာျပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒါအျပင္ - Android 9 force stop error မ်ားေျဖရွင္းထားျခင္း။
- Zawgyi လက္ကြက္မွားေနျခင္း error မ်ား။
- Keyboard ေပ်ာက္ေနတဲ့ error မ်ားကိုုေျဖရွင္းျပီးသြားျပီျဖစ္ပါသည္။

Frozen Keyboard ရဲ့အျခား ထူးျခားခ်က္ေတြလည္ ပါဝင္ေသးပါတယ္.....
- Unicode, Zawgyi စိတ္ၾကိဳက္ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳႏိုုင္ျခင္း ။
- Unicode ကိုု Zawgyi
လက္ကြက္အတိုုင္းရိုုက္ႏိုုင္ျခင္း
- မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ကီးဘုုတ္ေနာက္ခံကိုု ေျပာင္းလဲအသံုုးျပဳႏိုုင္ျခင္း
- ကီးဘုုတ္ လက္ကြက္အေဟာင္းမွာ emoji ထည့္သြင္းေပးထားျခင္း
- ကီးဘုုတ္ လက္ကြက္အေဟာင္းနဲ႔ အသစ္ကိုု စိတ္ၾကိဳက္ေျပာင္းလဲအသံုုးျပဳႏိုုင္ျခင္း
- ရွင္းလင္းျပီး စာရိုုက္လိုု႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ လက္ကြက္ပံုုစံကိုု တည္ေဆာက္ထားျခင္း
- ျမန္မာစာလံုုးအသတ္ေတြ၊ႏွစ္လံုုးဆင့္ေတြကိုု Long press ႏွိပ္ျပီးအလြယ္တကူ ရိုုက္ႏွိပ္ႏိုုင္ျခင္း
- မ်ားျပားလွပတဲ့ Emoji icon အသစ္မ်ား ပါဝင္ျခင္း။
- ကီးဘုုတ္ theme မ်ိဳးစံုုကိုု စိတ္ၾကိဳက္ေျပာင္းလဲႏိုုင္ျခင္း။
- ကီးဘုုတ္ size ၊ font size ကိုု စိတ္ၾကိဳက္ခ်ိန္ညိႈႏိုုင္ျခင္း ။
- Font changer ပါဝင္လာျခင္း တို႔ကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ေပးထားတာပါ။ ႀကိဳက္နွစ္သက္သူမ်ား ေအာင့္လင့္မွာေဒါင္းယူေပးပါ။

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းယူပါ- http://bit.ly/2QXsxWX

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္