ဓာတ္ပံုေတြ ဗီဒီယိုေတြအျပင္ တျခားအေရးႀကီးတဲ့ File မ်ားကို လ်ွိ႔ဝွက္စြာဝွက္ထားႏိုင္မယ့္နည္းလမ္း

ဒီေဆာ့ဝဲေလးကေတာ့ တျခားေဆာ့ဝဲေလးေတြနဲ႔မတူဘဲ Audio Manager ဆိုတဲ့အတိုင္ အသံေတြဘာေတြထိန္းညိွတဲ့ပံုေလးအတိုင္းေတြ႔ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။
အဲ့ဒီထဲမွာမွ ဓာတ္ပံုေတြ ဗီဒီယိုေတြအျပင္ ကိုယ္လူေပးသိမခံခ်င္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ File မ်ားကို ဒီေဆာ့ဝဲေလးနဲ႔ဒီနည္းလမ္းေလးအတ္ိုင္း လ်ွိဳ႕ဝွက္စြာဝွက္ထားႏိုင္ပါတယ္။
အသံုးျပဳပံုအေသးစိတ္ကိုပံုေလးေတြကိုၾကည့္ၿပီးေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

⬇ ေဆာ့ဝဲအားေဒါင္းရန္ ⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္