အဂၤလိပ္စာ အတိုေကာက္ကို ျမန္မာလို အဓိပၸါယ္ျပန္ေပးနိုင္တဲ့ Eng - Mm Dictionary ေဆာ့ဝဲ

ကိုယ္မသိတဲ့ အဂၤလိပ္စလံုးေတြကို ေဆာ့ဝဲထဲဝင္ၿပီး ေရးလိုက္ယံုနဲ႔
ျမန္မာလိုအဓိပၸါယ္ျပန္ေပးပါလိပ္မယ္။
အဂၤလိပ္စာအတိုေကာက္ကို အဓိပၸါယ္မသိတဲ့သူေတြအတြက္ ျမန္မာလိုျပန္ေပးနိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2ERbh0I

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္