မိုဘုိင္းဖုန္းတစ္လံုးထဲနဲ႔ ဗီဒီယိုေတြကို Editor လုပ္နိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲ

ဖုန္းတစ္လံုးထဲနဲ႔ ဗီဒီယိုေတြကို Editor ေကာင္းေကာင္းလုပ္နိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲေကာင္းတစ္ခုပါ။ သင္သာစိတ္ကူး Idea ေကာင္းမယ္ဆိုရင္ Movie Series ေတြလည္း Editor လုပ္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဗီဒီယို Editor လုပ္ရတာ ဝါသနာပါရင္ KineMaster ကို စမ္းသံုးၾကည့္ပါလို႔ အၾကံျပဳလိုက္ပါတယ္။

ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2XFM7cO

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္