ခက္ၾကမ္းၾကမ္း တိုက္ခိုက္ရမယ့္ Counter Terrorist FPS Army Shooting စစ္တိုက္ဂိမ္း


ရန္သူစခန္းကို သြားေရာက္တိုက္ခိုက္မယ့္ စစ္တိုက္ဂိမ္းေကာင္း တစ္ခုကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ရုပ္ထြက္ကလည္း ဘာမွေျပာစရာမလိုဘူး ရွယ္ပဲ...Offline ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဖိုင္ဆိုက္ 51mb ထဲပါ...

ဂိမ္းကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2MuWcbq