၁ နာရီတစ္ခါ ဘယ္ႏွစ္နာရီထိုးေနၿပီလဲဆိုတာကို ေျပာေပးမယ့္ ေဆာ့ဝဲလ္

ဒီေဆာ့ဝဲေလးကေတာ့ 
ဥပမာ။ ။၁နာရီထိုးၿပီဆိုရင္ ၁ နာရီထိုးေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းေျပာေပါမွာပါ။ ၂ နာရီထိုးၿပီဆိုရင္လည္း ၂ နာရီထိုးၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေျပာေပးပါတယ္။
၁ နာရီတစ္ခါ ဘယ္ႏွစ္နာရီထိုးေနၿပီလဲဆိုတာကိုေျပာေပးေနမွာပါ။
အသံုးျပဳပံုကိုေတာ့ ပံုေလးနဲ႔ျပေပးထားပါတယ္။

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2Ix6B11

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္