ကမ႓ာႀကီး နွင့္ ေမြးရပ္ေျမကို အနီးကပ္ၾကည့္ရူ႔နိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲ

အေဝးေရာက္ ေနသူမ်ားအတြက္ Search ဘားမွာ မိမိေမြးရပ္ေျမကို ရိုက္ရွာထည့္ၿပီး အနီးကပ္ၾကည့္ရူ႔နိုင္ပါတယ္။
မိမိေမြးရပ္ေျမ နွင့္ မိမိသြားလိုသည့္ ေနရာေဒသကို ၾကည့္ရူ႔နိုင္ရန္ အခုပဲ Google Earth ေဆာ့ဝဲကို ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းယူလိုက္ပါ...

ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2MO3KpV

#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္