မိမိ add ထားတဲ့သူေတြကို undo ျပန္လုပ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ အခုနည္းနဲ႔ျပဳလုပ္နိုင္ပါၿပီ

facebook မွာ Fri အပ္တာမ်ားသြားရင္ အပ္မရတာ အပ္လိုက္ရင္ျပန္ထြက္သြားတာစေသာ ျပႆနာမ်ားကို undoျပန္လုပ္ၿပီး အခုနည္းအတိုင္းေျဖရွင္းနိုင္ပါၿပီ။

undo လုပ္ဖို႔ လင့္နဲ႔ခ်ေပးတဲ့အခါ တစ္ခ်ဳိ႕မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ မရတာေတြ အဆင္မေျပတာေတြျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ေဆာ့ဝဲတစ္ခုကိုအသံုးျပဳၿပီ ၫႊန္ျပထားပါတယ္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ေလ့လာၾကည့္ပါ။

လိုအပ္တဲ့ေဆာ့ဝဲကိုေတာ့ ဒီမွာေဒါင္းယူေပးပါ- 

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္