အစုအဖြဲလိုက္လာတဲ့ Zobime ေတြကိုတိုက္ခိုက္ရမယ့္ဂိမ္း

အစုအဖြဲလိုက္လာတိုက္ခိုက္တဲ့ Zobime ေတြနဲ႔ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းတိုက္ခိုက္ရမယ့္ ဂိမ္းေကာင္းေလးပါ။လက္နက္အစံုအလင္နဲ႔တိုက္ခိုက္ရမွာပါ။
ၾကမ္းေပ့ရမ္းေပ့ဆိုတဲ့ဂိမ္းေတြကိုမွႏွစ္သက္သူမ်ားအႀကိဳက္ေတြ႔ေစမယ့္ဂိမ္းေကာင္းေလးပါ။
႐ုပ္ထြက္ကလည္းေျပာစရာမလိုေအာင္ေကာင္းပါတယ္။
Offline အေနတဲ့ ေဒါင္းၿပီးတန္းကစားရံုပါဘဲ။

ဒီမွာေဒါင္းပါ- http://bit.ly/2VVjxqe

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္