သီခ်င္းဆိုၿပီး အသံေကာင္းမေကာင္းသိခ်င္သူေတြအတြက္ VoiceOver ေဆာ့ဝဲ

မိမိအသံေကာင္းမေကာင္း စမ္းသပ္ၾကည့္ဖူးလား မိမိသာ အဆိုဝါသနာပါတဲ့ သူတစ္ေယာက္ဆို မိမိအသံေကာင္းမေကာင္းသိခ်င္မွာေပါ့ VoiceOver ေဆာ့ဝဲနဲ႔သာ အသံစမ္းသပ္ၾကည့္ ျပီးရင္ ျပန္နားေထာင္ၾကည့္ မိမိအသံက ဘယ္လိုထြက္လာမလဲ ေကာင္းလား မေကာင္းလား ဘယ္ေနရာမွာ လိုအပ္ခ်က္႐ွိလဲ မိမိအသံေကာင္းခ်င္ရင္ မၾကာခဏေတာ့ ဂီတာတီးၿပီး မိမိအသံစမ္သပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2ExzWas

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္