ခက္ခဲတဲ့ေကာင္းကင္ လမ္းက်ဥ္းေပၚမွာ ေမာင္းနွင္ရမယ့္ Track ကားေမာင္းဂိမ္

ကားေမာင္းရတာ ဝါသနာပါတဲ့ ေဘာ္ဒါေတြအတြက္ ခက္ခဲတဲ့ေကာင္းကင္ လမ္းက်ဥ္းေပၚမွာ ေမာင္းနွင္ရမယ့္ ကားေမာင္းဂိမ္းေလးကို တင္ေမးလိုက္ပါတယ္။
ေဒါင္းၿပီးတန္းေဆာ့ Offline ကစားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဖိုင္ဆိုက္ 40mb ထဲရွိပါတယ္...

ဂိမ္းကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2HCHzi3

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္