ညညက်ရင္ လူေတြ အိပ္ေပ်ာ္ႏိုင္ပို႔အတြက္ Sleep App ေဆာ့ဝဲ

Sleep App က လူေတြ ညညက်ရင္အိပ္ေပ်ာ္ေစပို႔အတြက္ ဂီတ သံစဥ္ေတြနဲ႔ ဖန္းတီးထားတဲ့ေဆာ့ဝဲေလးပါ။ သဘာဝအသံစစ္စစ္ နားေထာင္ရတဲ့ သံစဥ္ေတြပါ ညညက်ရင္ 
အိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ 
ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ အိပ္ေပ်ာ္ခ်င္လဲ ဒီေဆာ့ဝဲနဲ႔ မိမိလိုခ်င္တ့ဲ သံစဥ္ေလးဖြင့္ၿပီး အိပ္စက္လိုက္ပါ။ ဂီတ သံစဥ္ နားေထာင္ရင္း အိပ္ေမာက်ပါလိပ္မယ္။ ဂီတကို ခံစားတတ္တဲ့သူေတြက်ေတာ့ အဆင္ေျပေစပါတယ္။

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2HU0jrY

အားလံုးအေဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္