ေဖ့စ္ဘုတ္ Page လုပ္နည္းႏွင့္ Page အတြက္ Username ျပဳလုပ္နည္း

Facebook မွာ Page ေထာင္ခ်င္တ့ဲ သူေတြေရာ ေမးထားၾကတ့ဲသူေတြအတြက္ Page လုပ္နည္းနဲ႔ Username ထည့္နည္း VDO ေလး လုပ္ေပးထားပါတယ္။
ေအာက္က VDO ေလးၾကည့္ၿပီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရင္ Like ↔ Share လုပ္ေပးၾကဖို႔လည္း မေမ့နဲ႔ေနာ္။

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ။
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္
#SoftwareGuideVDO