တကယ္ဖိုက္ေနရသလို ခံစားကစားရမယ့္ MMA Fighting Clash ဂီမ္း (ဟက္ၿပီးသား)

ေရႊ-ေငြ အျပည့္ ေဒါင္းၿပီးအရံသင့္ ကစားရမွာပါ...ရုပ္ထြက္အၾကည္နဲ႔ ေဆာ့လို႔ အရမ္းမိုက္တဲ့ MMA ဖိုက္တာ ဂိမ္းပါ။

ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2LvOKMR

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့လမ္းညႊန္