ကိုယ္ရဲ႕မ်က္လံုးေတြကို အစားထိုခ်င္ပါသလာ အစားထိုခ်င္ရင္ဒီေဆာ့ဝဲကိုသံုးၾကည္ပါ Manual Eye Color

Manual Eye Color ေဆာ့ဝဲက ကိုယ္ဓာတ္ပံု႐ိုက္တဲ့အခါ ကိုယ္ရဲ႕မ်က္လံုးေလး ပိုၾကည့္ေကာင္းဖို႔အတြက္ အစားထိုမ်က္လံုးေလးလဲျဖစ္သလို အေရာင္ေလးေတြဘာပါတဲ့ မ်က္လံုးေလးလဲျဖစ္ပါတယ။္
ေရာင္စံုမ်က္လံုးေလးလဲပါဘာတယ။္ တစ္ကယ္လို႔ ကိုယ္ရဲ႕မ်က္လံုးေလးက ၾကည့္မေကာင္းဘူးဆိုရင္ Manual Eye Color ေဆာ့ဝဲထဲကမ်က္လံုးေလးေတြနဲ႔အစားထိုလို႔ရပာတယ္။ မ်က္လံုးေတြကအေရာင္ထင္ၿပီးေတာ့ပိုလွသြားၾကတာေပါ့ စမ္းသံုးၾကည့္ပါ။

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2VZH9dl

အာလံုးအဆင္ေျပပါေစ 
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္