စာရိုက္တဲ့ Font ကို အလွဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းနိုင္သလို...Fontပံုံစံ အေနထားကိုပါ ေရးဆဲြနိုင္တဲ့ေဆာ့ဝဲ

Font လန္းလန္းေလးနဲ႔မွ စာရိုက္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ကိုယ့္ထဲကဓာတ္ပံုနဲ႔ က္ုိယ္တိုင္ဒီဇိုင္းေရးဆဲြလို႔ရသလို အလွပဆံုးFont မ်ားကိုလည္ ႀကိဳက္တာေ႐ြးယူၿပီး အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္ ပံုျပေလးနဲ႔အတူ ရွင္းလင္းထားတယ္ဗ်။

ျမန္မာစာမရသူမ်ားမွာ ေဆာ့ဝဲထဲက Settings ထဲဝင္ၿပီး Languages နွိပ္ပါ ၿပီးရင္ေတာ့ ကိုယ္ႀကိဳက္နွစ္သက္ရာ ဘာသာစကားေတြကို တစ္ခ်င္နွိပ္ယံုျဖစ္ အသံုးျပဳနိုင္ပါၿပီ... ဘာသာစကားမ်ားစြာကိုလည္ အသံုးျပဳနိုင္ပါေသးတယ္ မူရင္းကိုလည္ ေဖ်ာက္စရာမလိုပါဘူး။

စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ေဆာ့ဝဲကိုဒီမွာေဒါင္းယူေပးပါ- 

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္