ဗားရွင္းအသစ္ ထြက္ရွိလာၿပီျဖစ္တဲ့ Facebook နွင့္ Messenger

ေဖ့ဘုတ္သံုးသူတိုင္းတြက္ အခုေလးတင္ ဗားရွင္းအသစ္ ထြက္ရွိလာၿပီျဖစ္တဲ့ Facebook v224.0.0.3.112 နွင့္ Messenger v219.0.0.0.34 ေလးကို Update ျပဳလုပ္နိုင္ေအာင္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ဗားရွင္းအသစ္မွာ ဒီဇိုင္းကာလာ အေနအထားနွင့္ ရုပ္ထြက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲလာတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။

ေဖ့ဘုတ္နွင့္ မက္ဆင္ဂ်ာ ဗားရွင္းအသစ္မွအသံုးျပဳခ်င္သူမ်ားအတြက္ ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္တယ္။

ေဖ့ဘုတ္ ဗားရွင္းအသစ္ - http://bit.ly/2XcyykX

မက္ဆင္ဂ်ာ ဗားရွင္းအသစ္ - http://bit.ly/2JKGS8I

#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္