လူကိုယ္ခြဲပံုေတြ အမ်ားၾကီးရိုက္နိုင္တဲ့ DMD Clone ေဆာ့ဝဲ

ဓာတ္ပံုရိုက္တဲ့အခါ လူကိုယ္ခြဲပံုေတြ ရိုက္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ DMD Clone App ေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ေဆာ့ဝဲထဲမွာ ကိုယ္ရိုက္ကူးမယ့္ လူကိုယ္ခြဲမာဏကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးတာနဲ႔ ကင္မရာကို အျငိမ္ယူထားလိုက္ပါ။
သတ္မွတ္အခ်ိန္အတြင္းမွာ Post လိုက္ေျပာင္းယံုနဲ႔ ကူိယ္ခြဲပံုေတြရပါၿပီ။ လူကိုယ္ပံု ၄ ကိုယ္မွ ၇ ကိုယ္ခြဲအထိ ရိုက္ကူးဖန္တီးနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အသံုးျပဳခ်င္သူမ်ား ေအာက္ကလင့္မွာ App ကို ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။

ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2YxmWcz

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့၀ဲလမ္းညွြန္