ဖုန္းနံပါတ္ရိုက္စရာမလိုပဲ ကိုယ့္အသံျဖင့္ ဖုန္းနံပါတ္ (သို႔) နာမည္ေျပာၿပီး ဖုန္းေခၚနည္

းကိုယ့္အသံနဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္ (သို႔) နာမည္ေျပာၿပီး ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေကာင္းေလးကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။
ဒီနည္းေလးက အသံုးျပဳရ လြယ္ကူရိုးရွင္းၿပီး အဆင္ေျပတဲ့ နည္းေလးပါ။
ဖုန္းနဲ႔ပါတ္ရိုက္စရာမလိုပဲ ဖုန္းေခၚဆိုခ်င္သူမ်ား အသံုးျပဳပံုကို ပံုေလးေတြနဲ႔ ေလ့လာၾကည့္ပါ...

ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2YCiklu

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းညႊန္